Kjøp og se online

Finnes Gud?

Temaene i “Finnes Gud?” tar seeren med på en reise fra begynnelsen til det største fenomen som eksisterer - universet – til menneskesinnets mikroskopiske verden 13,8 milliarder år senere. Kjøp alle programmene nå.

Priser

Krone kr 199.00

Informasjon om programmet

  • Episode 1 — Kosmos
  • Episode 2 — Livet og Evolusjonen
  • Episode 3 — Tanke og Bevissthet